a8bfc6fd3e5705e5435e4ca40a23ce1e Hương nước hoa Belladona - Cây cà dược
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Belladona - Cây cà dược

Cây cà dược

Cây cà dược, thường được gọi là “cái chết trong bóng tối”, là một loại thực vật có độc có nguồn gốc từ Châu Âu, phía tây Châu Á và phía Bắc châu Phi. Cây cà được có tên theo tiếng Ý là bella donna (“ người phụ nữ đẹp”), sau đó phổ biến với đặc điểm nâng cao vẻ hấp dẫn của người phụ nữ thông qua sự nảy nở của quá trình dậy thì.