28bd70e0574e82fadb3b3ac38e993b8b Hương nước hoa Buddleia - Cây bọ chó
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Buddleia - Cây bọ chó

Cây bọ chó

Bọ Chó là một chi thực vật gồm 100 loài cây ra hoa mọc ở khu vực châu Á, Phi, và Mỹ. Chi bọ chó hiện nay được xếp vào họ Scrophulariaceae, tuy trước đây chúng chỉ được xếp vào hai họ là Loganiaceae hoặc Buddlejaceae.