03f2c7287e4be34d546dfdf8e74de341 Hương nước hoa Cypress - Cây bách
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cypress - Cây bách

Cây bách

Cây bách có một mùi hương riêng biệt, có phần chua khi sử dụng. Cây bách là một loài cây thuộc họ Cupressaceae, mọc tại các vùng ôn đới trên trái đất. Đây là một loài cây cổ đại và đã mọc được hơn 200 triệu năm ở siêu lục địa Pangaea. Ngày nay, cây bách được tìm thấy trên mọi lục địa trừ châu Nam Cực.