e12d54727a0feda1d35cb15091324580 Hương nước hoa Mint - Cây bạc hà
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Mint - Cây bạc hà

Cây bạc hà

Bạc hà là một chi thực vật thuộc họ bạc hà. Các loài khó có thể phân biệt rõ ràng và số lượng các loài cũng dao động từ khoảng 13 đến 18 loài. Một số loài lai giống xảy ra một cách tự nhiên. Chi bạc hà có sự phân phối rộng khắp từ Châu Âu, Châu Phi, Châu Á, Châu Úc và cả Bắc Mỹ.