baff03cad242bb48f7bb97546a468825 Hương nước hoa Angel's Trumpet - Cà độc dược
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Angel's Trumpet - Cà độc dược

Cà độc dược

Cà độc dược là một loài cây dại thường mọc ở xung quanh nơi ở của con người. Nó phát triển được ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở ven các cánh đồng hoặc dọc theo các con đường. Cà độc dược có tên bắt nguồn từ tiếng Hindi là dhatūrā, có nghĩa là “cây táo gai”. Tên này được mô tả theo hạt giống của loại cây này, có kích thước bằng quả óc chó với gai mọc xung quanh.