37f4aaed78f6608227eecba35d351c5a Hương nước hoa Custard - Bánh sữa trứng
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Custard - Bánh sữa trứng

Bánh sữa trứng

Bánh sữa trứng là một loại thực phẩm chế biến với sữa và trứng là thành phần chính. Tùy thuộc vào phần còn lại của các thành phần, bánh sữa trứng có thể được phục vụ như một món tráng miệng hay như nước sốt. Tương tự như vậy, Bánh sữa trứng có thể thay đổi và không thống nhất, từ một loại sốt mỏng được rưới lên đến một loại kem đặc.