c80bd397baed0895f41cfd372bf10dd1 Hương nước hoa Camphor - Băng phiến
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Camphor - Băng phiến

Băng phiến

Một loại tinh thể trắng có mùi giống như long não, mùi hương này dùng để tạo ra một mùi hương tươi và nồng nhằm xuyên phá mùi hương ngọt gắt và thối rửa của một số loài hoa trắng. Đặc biệt là trong chai nước hoa Tubereuse Criminelle của Lutens và Carnal Flower của F.Malle, băng phiến giúp cân bằng mùi hương hoa huệ trắng trong đó.