Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Playboy

Hãng nước hoa Playboy

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Magazine

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Coty

Hãng Playboy hiện có khoảng 25 loại nước hoa, Playboy là một thương hiệu nước hoa mới. Dòng nước hoa đầu tiên ra mắt năm 2009 và những dòng nước hoa mới nhất được tung ra thị trường từ năm 2015. Hãng Playboy hợp tác cùng những chuyên gia nước hoa Lucas Sieuzac, Guillaume Flavigny, Nathalie Lorson, Alienor Massenet, Juliette Karagueuzoglou, Alexandra Kosinski, John Gamba, Dirk Braun, Jack Agran, Fabrice Pellegrin and Vincent Kuczinski.

Nước hoa Playboy có tổng cộng 27 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Playboy có 15 chai nước hoa nam, 12 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2008 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Playboy được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Nathalie Lorson, Fabrice Pellegrin, Lucas Sieuzac, Alienor Massenet, Guillaume Flavigny, Juliette Karagueuzoglo, Alexandra Kosinski, Juliette Karagueuzoglou, John Gamba, Vincent Kuczinski..

Playboy là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Playboy được phân loại vào nhóm Tạp chí. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Coty