Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Evyan

Hãng nước hoa Evyan

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: n/a

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Hãng nước hoa Evyan là một thương hiệu nước hoa lâu đời, hãng Evyan chỉ ra mắt duy nhất một loại nước hoa từ năm 1945.

Nước hoa Evyan có tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Evyan có 1 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1945

Evyan là hãng nước hoa Mỹ