Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Beyonce

Hãng nước hoa Beyonce

Quốc gia: United States

Lĩnh vực kinh doanh chính: Celebrity

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Coty

Beyonce là một thương hiệu nước hoa mới. Các phiên bản sớm nhất đã được tạo ra vào năm 2010 và mới nhất là từ năm 2014. Nước hoa Beyonce đã được thực hiện trong sự hợp tác với nghệ nhân nước hoa Claude Dir, Olivier Gillotin, Honorine Blanc, Bruno Jovanovic, Carlos Vinals và Lộc Đồng.

Nước hoa Beyonce có tổng cộng 13 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Beyonce có 13 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2010 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Beyonce được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Loc Dong, Honorine Blanc, Claude Dir, Bruno Jovanovic, Olivier Gillotin, Carlos Vinals

Beyonce là hãng nước hoa Mỹ. Ngành nghề kinh doanh của Beyonce được phân loại vào nhóm Người nổi tiếng. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Coty