Perfumista Nhóm nước hoa

Hương thơm cây cỏ tự nhiên

Hương thơm cây cỏ tự nhiên

Dòng hương này có sử dụng nhóm hương cây cỏ xanh nhằm làm tôn lên mùi hương của các hương thơm (oải hương, hương thảo, và gỗ)