Perfumista Nhóm nước hoa

Hương thơm biển

Hương thơm biển

Nhóm hương này bao gồm các tổ hợp hương thơm có hương nước biển và thường có mặt trong các loại nước hoa dành cho nam