Perfumista Nhóm hương nước hoa

Nhóm hương Tự nhiên và tổng hợp

Tự nhiên và tổng hợp

Trong nhóm hương này có các loại hương được tả là mang hương phấn, đất, và một số hương lạ mà có thể sử dụng trong nước hoa