Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Thierry Wasser

Thierry Wasser

Nhà pha chế nước hoa Thierry Wasser đã điều chế được tổng cộng 131 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Thierry Wasser đã tạo ra 16 chai nước hoa nam, 86 chai nước hoa nữ, 16 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước ho
2017
Bodytalk Man

Bodytalk Man

Tom Tailor

Bodytalk Man

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mon Guerlain

Mon Guerlain

Guerlain

Mon Guerlain

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aqua Allegoria Bergamote Calabria

Aqua Allegoria Bergamote Calabria

Guerlain

Aqua Allegoria Bergamote Calabria

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L’Homme Ideal Sport

L’Homme Ideal Sport

Guerlain

L’Homme Ideal Sport

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Black Perfecto by La Petite Robe Noire

Black Perfecto by La Petite Robe Noire

Guerlain

Black Perfecto by La Petite Robe Noire

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Cuvée Secrète

La Cuvée Secrète

Guerlain

La Cuvée Secrète

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Les Aboslus d`Orient Oud Essentiel

Les Aboslus d`Orient Oud Essentiel

Guerlain

Les Aboslus d`Orient Oud Essentiel

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2016
Les Aboslus d`Orient Ambre Eternel

Les Aboslus d`Orient Ambre Eternel

Guerlain

Les Aboslus d`Orient Ambre Eternel

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Promenade des Anglais

Promenade des Anglais

Guerlain

Promenade des Anglais

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Le Bouquet de la Reine

Le Bouquet de la Reine

Guerlain

Le Bouquet de la Reine

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Aqua Allegoria Pera Granita

Aqua Allegoria Pera Granita

Guerlain

Aqua Allegoria Pera Granita

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Les Aboslus d`Orient Santal Royal Collector

Les Aboslus d`Orient Santal Royal Collector

Guerlain

Les Aboslus d`Orient Santal Royal Collector

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

L’Homme Ideal Eau de Parfum

L’Homme Ideal Eau de Parfum

Guerlain

L’Homme Ideal Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L'Heure de Nuit

L'Heure de Nuit

Guerlain

L'Heure de Nuit

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Santal Royal

Santal Royal

Guerlain

Santal Royal

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Petite Robe Noire Intense

La Petite Robe Noire Intense

Guerlain

La Petite Robe Noire Intense

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Neroli Outrenoir

Neroli Outrenoir

Guerlain

Neroli Outrenoir

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Le Printemps

Le Printemps

Guerlain

Le Printemps

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L'Été

L'Été

Guerlain

L'Été

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L’Automne

L’Automne

Guerlain

L’Automne

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

L’Hiver

L’Hiver

Guerlain

L’Hiver

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Prima Ballerina

Prima Ballerina

Guerlain

Prima Ballerina

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Un Dimanche à la Campagne

Un Dimanche à la Campagne

Guerlain

Un Dimanche à la Campagne

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2015
Teazzurra

Teazzurra

Guerlain

Teazzurra

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Petite Robe Noire Eau Fraiche

La Petite Robe Noire Eau Fraiche

Guerlain

La Petite Robe Noire Eau Fraiche

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L’Homme Ideal Cologne

L’Homme Ideal Cologne

Guerlain

L’Homme Ideal Cologne

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Shalimar Cologne

Shalimar Cologne

Guerlain

Shalimar Cologne

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Mon Exclusif

Mon Exclusif

Guerlain

Mon Exclusif

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

La Petite Robe Noire Ma Premiere Robe

La Petite Robe Noire Ma Premiere Robe

Guerlain

La Petite Robe Noire Ma Premiere Robe

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Flacon Tortue

Flacon Tortue

Guerlain

Flacon Tortue

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Carmen Le Bolshoi

Carmen Le Bolshoi

Guerlain

Carmen Le Bolshoi

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ne m’Oubliez Pas

Ne m’Oubliez Pas

Guerlain

Ne m’Oubliez Pas

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2014
Orange Tonic

Orange Tonic

Azzaro

Orange Tonic

Năm giới thiệu: 2014 - Nồng độ: test

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Petite Robe Noire Couture

La Petite Robe Noire Couture

Guerlain

La Petite Robe Noire Couture

Năm giới thiệu: 2014 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Tự nhiên, Gợi cảm, Nữ tính

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aqua Allegoria Limon Verde

Aqua Allegoria Limon Verde

Guerlain

Aqua Allegoria Limon Verde

Năm giới thiệu: 2014 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Tự tin, Gần gũi, Năng động

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Petit Guerlain (In Pink)

Petit Guerlain (In Pink)

Guerlain

Petit Guerlain (In Pink)

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Idylle Duet Rose-Patchouli

Idylle Duet Rose-Patchouli

Guerlain

Idylle Duet Rose-Patchouli

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Terracotta Le Parfum

Terracotta Le Parfum

Guerlain

Terracotta Le Parfum

Năm giới thiệu: 2014 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Mademoiselle Guerlain

Mademoiselle Guerlain

Guerlain

Mademoiselle Guerlain

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Petit Guerlain (In Blue)

Petit Guerlain (In Blue)

Guerlain

Petit Guerlain (In Blue)

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L’Homme Ideal

L’Homme Ideal

Guerlain

L’Homme Ideal

Năm giới thiệu: 2014

Phong cách: Nam tính, Độc đáo, Lôi cuốn

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Shalimar Souffle de Parfum 2014

Shalimar Souffle de Parfum 2014

Guerlain

Shalimar Souffle de Parfum 2014

Năm giới thiệu: 2014 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Lôi cuốn, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Petite Robe Noire Hair Mist

La Petite Robe Noire Hair Mist

Guerlain

La Petite Robe Noire Hair Mist

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Petite Robe Noire Macon&Lesquoy Edition

La Petite Robe Noire Macon&Lesquoy Edition

Guerlain

La Petite Robe Noire Macon&Lesquoy Edition

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Les Aboslus d`Orient Santal Royal

Les Aboslus d`Orient Santal Royal

Guerlain

Les Aboslus d`Orient Santal Royal

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Idylle Love Blossom

Idylle Love Blossom

Guerlain

Idylle Love Blossom

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Guerlain Shalimar Parfum Initial L'Eau Si Sensuelle

Guerlain Shalimar Parfum Initial L'Eau Si Sensuelle

Guerlain

Guerlain Shalimar Parfum Initial L'Eau Si Sensuelle

Năm giới thiệu: 2013 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aqua Allegoria Nerolia Bianca

Aqua Allegoria Nerolia Bianca

Guerlain

Aqua Allegoria Nerolia Bianca

Năm giới thiệu: 2013 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Tươi tắn, Gần gũi, Tự tin

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aqua Allegoria Flora Rosa

Aqua Allegoria Flora Rosa

Guerlain

Aqua Allegoria Flora Rosa

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Shalimar Ode a la Vanille Sur la Route du Mexique

Shalimar Ode a la Vanille Sur la Route du Mexique

Guerlain

Shalimar Ode a la Vanille Sur la Route du Mexique

Năm giới thiệu: 2013 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Place Rouge

Place Rouge

Guerlain

Place Rouge

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Petite Robe Noire Mon Eau de Lingerie

La Petite Robe Noire Mon Eau de Lingerie

Guerlain

La Petite Robe Noire Mon Eau de Lingerie

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Petite Robe Noire Eau de Parfum Collector Edition

La Petite Robe Noire Eau de Parfum Collector Edition

Guerlain

La Petite Robe Noire Eau de Parfum Collector Edition

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Petite Robe Noire Eau de Toilette Collector Edition

La Petite Robe Noire Eau de Toilette Collector Edition

Guerlain

La Petite Robe Noire Eau de Toilette Collector Edition

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Cour des Senteurs Versailles

Cour des Senteurs Versailles

Guerlain

Cour des Senteurs Versailles

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

La Petite Robe Noire Flacon Baccarat et Dentelle d'Argent

La Petite Robe Noire Flacon Baccarat et Dentelle d'Argent

Guerlain

La Petite Robe Noire Flacon Baccarat et Dentelle d'Argent

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Shalimar Indes & Merveilles

Shalimar Indes & Merveilles

Guerlain

Shalimar Indes & Merveilles

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

La Petite Robe Noire Mon Eau Pour Le Voyage

La Petite Robe Noire Mon Eau Pour Le Voyage

Guerlain

La Petite Robe Noire Mon Eau Pour Le Voyage

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Guerlain Aqua Allegoria Lys Soleia

Guerlain Aqua Allegoria Lys Soleia

Guerlain

Guerlain Aqua Allegoria Lys Soleia

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Sang trọng, Quý phải, Gợi cảm

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Guerlain Shalimar Parfum Initial L'Eau

Guerlain Shalimar Parfum Initial L'Eau

Guerlain

Guerlain Shalimar Parfum Initial L'Eau

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Hiện đại, Nhẹ nhàng, Nữ tính

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Guerlain Idylle Duet Jasmin-Lilas

Guerlain Idylle Duet Jasmin-Lilas

Guerlain

Guerlain Idylle Duet Jasmin-Lilas

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Guerlain L'Homme L'Eau Boisée

Guerlain L'Homme L'Eau Boisée

Guerlain

Guerlain L'Homme L'Eau Boisée

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Tự tin, Năng động, Gần gũi

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Myrrhe & Delires

Myrrhe & Delires

Guerlain

Myrrhe & Delires

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

La Petite Robe Noire

La Petite Robe Noire

Guerlain

La Petite Robe Noire

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Sang trọng, Quý phải

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Encens Mythique D'Orient

Encens Mythique D'Orient

Guerlain

Encens Mythique D'Orient

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rose Nacree du Desert

Rose Nacree du Desert

Guerlain

Rose Nacree du Desert

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Songe d'un Bois d'Ete

Songe d'un Bois d'Ete

Guerlain

Songe d'un Bois d'Ete

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Aqua Allegoria Bouquet de Mai

Aqua Allegoria Bouquet de Mai

Guerlain

Aqua Allegoria Bouquet de Mai

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Mon Precieux Nectar

Mon Precieux Nectar

Guerlain

Mon Precieux Nectar

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Sang trọng, Quý phải, Tao nhã

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Petite Robe Noire L'Extrait

La Petite Robe Noire L'Extrait

Guerlain

La Petite Robe Noire L'Extrait

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Shalimar Parfum Initial A Fleur de Peau

Shalimar Parfum Initial A Fleur de Peau

Guerlain

Shalimar Parfum Initial A Fleur de Peau

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

L'Heure de Nuit

L'Heure de Nuit

Guerlain

L'Heure de Nuit

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Petite Robe Noire Eau de Toilette

La Petite Robe Noire Eau de Toilette

Guerlain

La Petite Robe Noire Eau de Toilette

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Idylle Duet

Idylle Duet

Guerlain

Idylle Duet

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Sang trọng, Nữ tính, Trang nhã

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Shalimar Parfum Initial

Shalimar Parfum Initial

Guerlain

Shalimar Parfum Initial

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Tính tế, Lãng mạn, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aqua Allegoria Jasminora

Aqua Allegoria Jasminora

Guerlain

Aqua Allegoria Jasminora

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Elixir Charnel Floral Romantique

Elixir Charnel Floral Romantique

Guerlain

Elixir Charnel Floral Romantique

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aqua Allegoria Rosa Blanca

Aqua Allegoria Rosa Blanca

Guerlain

Aqua Allegoria Rosa Blanca

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Idylle Eau Sublime

Idylle Eau Sublime

Guerlain

Idylle Eau Sublime

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Habit Rouge L`Eau

Habit Rouge L`Eau

Guerlain

Habit Rouge L`Eau

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Aqua Allegoria Flora Nymphea

Aqua Allegoria Flora Nymphea

Guerlain

Aqua Allegoria Flora Nymphea

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Dịu dàng, Giản dị, Nữ tính

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Guerlain Homme L`Eau

Guerlain Homme L`Eau

Guerlain Homme L`Eau

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Hoang dã, Nam tính, Phóng khoáng

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tonka Imperiale

Tonka Imperiale

Guerlain

Tonka Imperiale

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Tính tế, Hấp dẫn, Gợi cảm

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

La Cologne Du Parfumeur

La Cologne Du Parfumeur

Guerlain

La Cologne Du Parfumeur

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Idylle Eau de toilette

Idylle Eau de toilette

Guerlain

Idylle Eau de toilette

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Sang trọng, Nữ tính, Nổi bật

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Shalimar Ode a la Vanille

Shalimar Ode a la Vanille

Guerlain

Shalimar Ode a la Vanille

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Giản dị, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2009
Idylle

Idylle

Guerlain

Idylle

Năm giới thiệu: 2009 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Sang trọng, Quý phải, Tao nhã

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Diesel Fuel For Life Cologne for Women

Diesel Fuel For Life Cologne for Women

Diesel

Diesel Fuel For Life Cologne for Women

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Guerlain Homme

Guerlain Homme

Guerlain

Guerlain Homme

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Tự tin, Hấp dẫn, Tươi trẻ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Jil Sander Man Absolute

Jil Sander Man Absolute

Jil Sander

Jil Sander Man Absolute

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Giordani White Gold

Giordani White Gold

Oriflame

Giordani White Gold

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Trẻ trung, Quyến rũ, Nữ tính

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2007
Emporio Armani Diamonds

Emporio Armani Diamonds

Giorgio Armani

Emporio Armani Diamonds

Năm giới thiệu: 2007 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Quyến rũ, Gợi cảm

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Palazzo

Palazzo

Fendi

Palazzo

Năm giới thiệu: 2007 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Fuel For Life Femme

Fuel For Life Femme

Diesel

Fuel For Life Femme

Năm giới thiệu: 2007 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Năng động, Cá tính, Thu hút

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sweet Darling

Sweet Darling

Kylie Minogue

Sweet Darling

Năm giới thiệu: 2007 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Trẻ trung, Ngọt ngào, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Jil Sander Man

Jil Sander Man

Jil Sander

Jil Sander Man

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Rose & Reine

Rose & Reine

L`Occitane en Provence

Rose & Reine

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hypnose Eau Legere

Hypnose Eau Legere

Lancome

Hypnose Eau Legere

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Quand Vient La Pluie

Quand Vient La Pluie

Guerlain

Quand Vient La Pluie

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Iris Ganache

Iris Ganache

Guerlain

Iris Ganache

Năm giới thiệu: 2007 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Kỳ ảo, Gợi cảm

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Quand Vient La Pluie Extrait de Parfum

Quand Vient La Pluie Extrait de Parfum

Guerlain

Quand Vient La Pluie Extrait de Parfum

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2006
Darling

Darling

Kylie Minogue

Darling

Năm giới thiệu: 2006 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Gần gũi, Giản dị, Thu hút

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chopard pour Homme

Chopard pour Homme

Chopard

Chopard pour Homme

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Caline Night

Caline Night

Gres

Caline Night

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
Colours of Love

Colours of Love

Guerlain

Colours of Love

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hypnose

Hypnose

Lancome

Hypnose

Năm giới thiệu: 2005 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Sang trọng, Nữ tính, Hấp dẫn

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sport for Men

Sport for Men

Jil Sander

Sport for Men

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Caline

Caline

Gres

Caline

Năm giới thiệu: 2005

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2004
Dior Addict Eau Fraiche 2004

Dior Addict Eau Fraiche 2004

Christian Dior

Dior Addict Eau Fraiche 2004

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Les Saisons Printemps

Les Saisons Printemps

Van Cleef & Arpels

Les Saisons Printemps

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lily Dior

Lily Dior

Christian Dior

Lily Dior

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

4 Reines

4 Reines

L`Occitane en Provence

4 Reines

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Eau des 4 Reines

Eau des 4 Reines

L`Occitane en Provence

Eau des 4 Reines

Năm giới thiệu: 2004 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Tự nhiên, Tươi tắn, Gần gũi

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mango Adorably

Mango Adorably

Mango

Mango Adorably

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2002
J`adore Eau de Toilette 2002

J`adore Eau de Toilette 2002

Christian Dior

J`adore Eau de Toilette 2002

Năm giới thiệu: 2002 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Parfum d`Ete 2002

Parfum d`Ete 2002

Kenzo

Parfum d`Ete 2002

Năm giới thiệu: 2002 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Dior Addict

Dior Addict

Christian Dior

Dior Addict

Năm giới thiệu: 2002 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Mạnh mẽ, Gợi cảm, Thanh lịch

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2001
Bruno Banani Woman

Bruno Banani Woman

Bruno Banani

Bruno Banani Woman

Năm giới thiệu: 2001 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Trẻ trung, Quyến rũ, Nữ tính

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Orange Leaves Eau de Cologne

Orange Leaves Eau de Cologne

L`Occitane en Provence

Orange Leaves Eau de Cologne

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Angel Schlesser Homme

Angel Schlesser Homme

Angel Schlesser

Angel Schlesser Homme

Năm giới thiệu: 2001

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2000
Truth

Truth

Calvin Klein

Truth

Năm giới thiệu: 2000 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Quyến rũ, Lôi cuốn, Hấp dẫn

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Domain

Domain

Mary Kay

Domain

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1999
Angel Schlesser Femme

Angel Schlesser Femme

Angel Schlesser

Angel Schlesser Femme

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

The Vert  (Green Tea)

The Vert (Green Tea)

L`Occitane en Provence

The Vert (Green Tea)

Năm giới thiệu: 1999

Phong cách: Cổ điển, Tính tế, Tao nhã

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Candie`s

Candie`s

Candie`s

Candie`s

Năm giới thiệu: 1999

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1998
Aqaba Classic

Aqaba Classic

Aqaba

Aqaba Classic

Năm giới thiệu: 1998

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1996
Organza

Organza

Givenchy

Organza

Năm giới thiệu: 1996 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1987
Salvador Dali Pour Homme

Salvador Dali Pour Homme

Salvador Dali

Salvador Dali Pour Homme

Năm giới thiệu: 1987 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Độc đáo, Sang trọng, Mạnh mẽ

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1984
Gianfranco Ferre

Gianfranco Ferre

Gianfranco Ferre

Gianfranco Ferre

Năm giới thiệu: 1984

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Idylle Extract

Idylle Extract

Guerlain

Idylle Extract

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Insolence Extract

Insolence Extract

Guerlain

Insolence Extract

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét