Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Stefano Frecceri

Stefano Frecceri

Nhà pha chế nước hoa Stefano Frecceri đã điều chế được tổng cộng 11 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Stefano Frecceri đã tạo ra 5 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa đầu tiên được Stefano Frecceri cho ra mắt là vào năm 1853 dòng nước
2011
Fresh

Fresh

Acqua di Genova

Fresh

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Bougainvellea

Bougainvellea

Acqua di Genova

Bougainvellea

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Violetta Extreme

Violetta Extreme

Acqua di Genova

Violetta Extreme

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mughetto

Mughetto

Acqua di Genova

Mughetto

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tuberosa

Tuberosa

Acqua di Genova

Tuberosa

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Mora Di Gelso

Mora Di Gelso

Acqua di Genova

Mora Di Gelso

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rovo Nero

Rovo Nero

Acqua di Genova

Rovo Nero

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1853
Stella Velvet

Stella Velvet

Stella McCartney

Stella Velvet

Năm giới thiệu: 1853

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Colonia Classica

Colonia Classica

Acqua di Genova

Colonia Classica

Năm giới thiệu: 1853

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Silver

Silver

Acqua di Genova

Silver

Năm giới thiệu: 1853

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Gold

Gold

Acqua di Genova

Gold

Năm giới thiệu: 1853

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da