Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Stefania Marzufero Boni

Stefania Marzufero Boni

Nhà pha chế nước hoa Stefania Marzufero Boni đã điều chế được tổng cộng 12 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Dòng nước hoa đầu tiên được Stefania Marzufero Boni cho ra mắt là vào năm 2010 dòng nước hoa gần đây nhất được cho ra mắt vào năm 20
2015
Amame

Amame

Zeromolecole

Amame

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
Osa

Osa

Zeromolecole

Osa

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2012
Lalao

Lalao

Zeromolecole

Lalao

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Geco

Geco

Zeromolecole

Geco

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Nerocacao

Nerocacao

Zeromolecole

Nerocacao

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

NÈH?!

NÈH?!

Zeromolecole

NÈH?!

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Biancolatte

Biancolatte

Zeromolecole

Biancolatte

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bollicine

Bollicine

Zeromolecole

Bollicine

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Stromboli

Stromboli

Zeromolecole

Stromboli

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

IAIA

IAIA

Zeromolecole

IAIA

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

DUDÙ

DUDÙ

Zeromolecole

DUDÙ

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Nuvole

Nuvole

Zeromolecole

Nuvole

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da