Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Stéphanie de Bruijn

Stéphanie de Bruijn

Nhà pha chế nước hoa Stéphanie de Bruijn đã điều chế được tổng cộng 15 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Stéphanie de Bruijn đã tạo ra 2 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa nữ, 2 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng
2015
Cherie - Cherie

Cherie - Cherie

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Cherie - Cherie

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

My Gentleman

My Gentleman

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

My Gentleman

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Paris - Saint-Honore

Paris - Saint-Honore

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Paris - Saint-Honore

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2014
Paris - Istanbul

Paris - Istanbul

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Paris - Istanbul

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2013
Oud Oud Oud!!!

Oud Oud Oud!!!

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Oud Oud Oud!!!

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Paris - Abu Dhabi

Paris - Abu Dhabi

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Paris - Abu Dhabi

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Cupidon

Cupidon

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Cupidon

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Delice

Delice

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Delice

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2011
Promenons-nous Dans Les Bois

Promenons-nous Dans Les Bois

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Promenons-nous Dans Les Bois

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Jasmin

Jasmin

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Jasmin

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fleur d'Oranger

Fleur d'Oranger

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Fleur d'Oranger

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2009
Tubereuse

Tubereuse

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Tubereuse

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Paris - Saint-Germain-des-Pres

Paris - Saint-Germain-des-Pres

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Paris - Saint-Germain-des-Pres

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Paris – Montaigne

Paris – Montaigne

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Paris – Montaigne

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Poignees d`Amour

Poignees d`Amour

Stephanie de Bruijn - Parfum sur Mesure

Poignees d`Amour

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da