Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Silvia Monti

Silvia Monti

Nhà pha chế nước hoa Silvia Monti đã điều chế được tổng cộng 5 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Dòng nước hoa đầu tiên được Silvia Monti cho ra mắt là vào năm 2013 dòng nước hoa gần đây nhất được cho ra mắt vào năm 2013. Các hãng nước hoa n
2013
Eros

Eros

Peccato Originale

Eros

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Emulsione Libera

Emulsione Libera

Peccato Originale

Emulsione Libera

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Iniezione di Morfina

Iniezione di Morfina

Peccato Originale

Iniezione di Morfina

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Estratto di Follia

Estratto di Follia

Peccato Originale

Estratto di Follia

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Essenza Miracolosa

Essenza Miracolosa

Peccato Originale

Essenza Miracolosa

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay