Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Rafael Marano

Rafael Marano

Nhà pha chế nước hoa Rafael Marano đã điều chế được tổng cộng 8 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Rafael Marano đã tạo ra 4 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa nữ, 4 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa đầu t
2017
Luiza

Luiza

Avon

Luiza

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
Make B. Eau de Parfum

Make B. Eau de Parfum

O Boticário

Make B. Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sport Very Back

Sport Very Back

Mahogany

Sport Very Back

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

TRIP Itacaré

TRIP Itacaré

Eudora

TRIP Itacaré

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Beauty Red

Beauty Red

Ésika

Beauty Red

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Make B. Barroco Tropical

Make B. Barroco Tropical

O Boticário

Make B. Barroco Tropical

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Portinari Memórias

Portinari Memórias

O Boticário

Portinari Memórias

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Egeo Hot Pepper

Egeo Hot Pepper

O Boticário

Egeo Hot Pepper

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay