Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Povo Carioca

Povo Carioca

Nhà pha chế nước hoa Povo Carioca đã điều chế được tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Povo Carioca đã tạo ra 1 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa đầu tiên được Povo Carioca
2014
Rio que Anima

Rio que Anima

O Boticário

Rio que Anima

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rio que Encanta

Rio que Encanta

O Boticário

Rio que Encanta

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rio que Curte

Rio que Curte

O Boticário

Rio que Curte

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rio que Vibra

Rio que Vibra

O Boticário

Rio que Vibra

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay