Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Maurizio Lembo

Maurizio Lembo

Nhà pha chế nước hoa Maurizio Lembo đã điều chế được tổng cộng 13 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Maurizio Lembo đã tạo ra 1 chai nước hoa nam, 4 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa đầ
2016
InFlora

InFlora

Bottega Profumiera

InFlora

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2014
Osmarine (Osmanto Marino)

Osmarine (Osmanto Marino)

Officina delle Essenze

Osmarine (Osmanto Marino)

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Caldo Fruttato

Caldo Fruttato

Officina delle Essenze

Caldo Fruttato

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Caldo Encens

Caldo Encens

Officina delle Essenze

Caldo Encens

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Galantuomo

Galantuomo

Bottega Profumiera

Galantuomo

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Mon Jardin

Mon Jardin

Bottega Profumiera

Mon Jardin

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Polianthes

Polianthes

Bottega Profumiera

Polianthes

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Shardana

Shardana

Bottega Profumiera

Shardana

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Rose Poudre

Rose Poudre

Bottega Profumiera

Rose Poudre

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Gourmand

Gourmand

Bottega Profumiera

Gourmand

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2012
Caldo Orientale

Caldo Orientale

Officina delle Essenze

Caldo Orientale

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Caldo Gourmand

Caldo Gourmand

Officina delle Essenze

Caldo Gourmand

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Caldo Legnoso

Caldo Legnoso

Officina delle Essenze

Caldo Legnoso

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay