Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Marion Costero

Marion Costero

Nhà pha chế nước hoa Marion Costero đã điều chế được tổng cộng 25 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Marion Costero đã tạo ra 7 chai nước hoa nam, 18 chai nước hoa nữ, 7 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa đ
2016
Dama Da Noite

Dama Da Noite

L`Occitane en Provence

Dama Da Noite

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Diamonds Blush

Diamonds Blush

JAFRA

Diamonds Blush

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2015
Eliana Glamour

Eliana Glamour

Jequiti

Eliana Glamour

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Adriane Galisteu Exotic

Adriane Galisteu Exotic

Jequiti

Adriane Galisteu Exotic

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bem-Me-Quer com Desejo

Bem-Me-Quer com Desejo

Jequiti

Bem-Me-Quer com Desejo

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Aire City

Aire City

Jequiti

Aire City

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bleu Nautique

Bleu Nautique

Jequiti

Bleu Nautique

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Madame Le Blanc

Madame Le Blanc

Jequiti

Madame Le Blanc

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Madame L'or

Madame L'or

Jequiti

Madame L'or

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Claudia Leitte Secret

Claudia Leitte Secret

Jequiti

Claudia Leitte Secret

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2014
Bem-Me-Quer com Doçura

Bem-Me-Quer com Doçura

Jequiti

Bem-Me-Quer com Doçura

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Aire Movimento

Aire Movimento

Jequiti

Aire Movimento

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Quasar Brasil

Quasar Brasil

O Boticário

Quasar Brasil

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Adriane Galisteu Fashion

Adriane Galisteu Fashion

Jequiti

Adriane Galisteu Fashion

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bem-Me-Quer com Fantasia

Bem-Me-Quer com Fantasia

Jequiti

Bem-Me-Quer com Fantasia

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Salvador

Salvador

Jequiti

Salvador

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Jequiti

Rio de Janeiro

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2012
Adriane Galisteu

Adriane Galisteu

Jequiti

Adriane Galisteu

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Egeo Choc

Egeo Choc

O Boticário

Egeo Choc

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
Essencial Masculino Exclusivo

Essencial Masculino Exclusivo

Natura

Essencial Masculino Exclusivo

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Zaad Amber

Zaad Amber

O Boticário

Zaad Amber

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Essencial Exclusivo

Essencial Exclusivo

Natura

Essencial Exclusivo

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Nitro

Nitro

Natura

Nitro

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1995
Essencial Feminino

Essencial Feminino

Natura

Essencial Feminino

Năm giới thiệu: 1995

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Chưa xác định năm ra mắt
Glamour Secrets Rose

Glamour Secrets Rose

O Boticário

Glamour Secrets Rose

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da