Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Lucien Ferrero

Lucien Ferrero

Nhà pha chế nước hoa Lucien Ferrero đã điều chế được tổng cộng 3 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Lucien Ferrero đã tạo ra 1 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa đầu
2010
Itasca

Itasca

Lubin

Itasca

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2007
Le Vetiver

Le Vetiver

Lubin

Le Vetiver

Năm giới thiệu: 2007

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1974
L de Lubin

L de Lubin

Lubin

L de Lubin

Năm giới thiệu: 1974

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay