2d66c95390c10d13816054a07860b3ac Nhà pha chế nước hoa Jeannine Mongin
Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Jeannine Mongin

Jeannine Mongin

Nhà pha chế nước hoa Jeannine Mongin đã điều chế được tổng cộng 17 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Jeannine Mongin đã tạo ra 2 chai nước hoa nam, 12 chai nước hoa nữ, 2 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa

Chưa tìm thấy kết quả