Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Jean-Paul Millet Lage

Jean-Paul Millet Lage

Nhà pha chế nước hoa Jean-Paul Millet Lage đã điều chế được tổng cộng 16 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Jean-Paul Millet Lage đã tạo ra 9 chai nước hoa nam, 6 chai nước hoa nữ, 9 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dò
2011
Cuir Fetiche

Cuir Fetiche

Maitre Parfumeur et Gantier

Cuir Fetiche

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vocalise Extravagante

Vocalise Extravagante

Maitre Parfumeur et Gantier

Vocalise Extravagante

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Fraicheur Muskissime Extravagante

Fraicheur Muskissime Extravagante

Maitre Parfumeur et Gantier

Fraicheur Muskissime Extravagante

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Jeune Homme Extravagante

Jeune Homme Extravagante

Maitre Parfumeur et Gantier

Jeune Homme Extravagante

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2008
Bois de Turquie

Bois de Turquie

Maitre Parfumeur et Gantier

Bois de Turquie

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2003
Jardin du Néroli

Jardin du Néroli

Maitre Parfumeur et Gantier

Jardin du Néroli

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1994
Fraiche Badiane

Fraiche Badiane

Maitre Parfumeur et Gantier

Fraiche Badiane

Năm giới thiệu: 1994

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1988
Fleur des Comores

Fleur des Comores

Maitre Parfumeur et Gantier

Fleur des Comores

Năm giới thiệu: 1988

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Or des Indes

Or des Indes

Maitre Parfumeur et Gantier

Or des Indes

Năm giới thiệu: 1988

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Route du Vetiver

Route du Vetiver

Maitre Parfumeur et Gantier

Route du Vetiver

Năm giới thiệu: 1988

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Jardin du Nil

Jardin du Nil

Maitre Parfumeur et Gantier

Jardin du Nil

Năm giới thiệu: 1988

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Iris Bleu Gris

Iris Bleu Gris

Maitre Parfumeur et Gantier

Iris Bleu Gris

Năm giới thiệu: 1988

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Parfum d’Habit

Parfum d’Habit

Maitre Parfumeur et Gantier

Parfum d’Habit

Năm giới thiệu: 1988

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Secret Melange

Secret Melange

Maitre Parfumeur et Gantier

Secret Melange

Năm giới thiệu: 1988

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Garrigue

Garrigue

Maitre Parfumeur et Gantier

Garrigue

Năm giới thiệu: 1988

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Grain de Plaisir

Grain de Plaisir

Maitre Parfumeur et Gantier

Grain de Plaisir

Năm giới thiệu: 1988

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay