Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Daniela (Roche) Andrier

Daniela (Roche) Andrier

Nhà pha chế nước hoa Daniela (Roche) Andrier đã điều chế được tổng cộng 83 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Daniela (Roche) Andrier đã tạo ra 17 chai nước hoa nam, 48 chai nước hoa nữ, 17 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn
2017
Bottega Veneta Pour Homme Parfum

Bottega Veneta Pour Homme Parfum

Bottega Veneta

Bottega Veneta Pour Homme Parfum

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Luna Rossa Carbon

Luna Rossa Carbon

Prada

Luna Rossa Carbon

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Prada La Femme Intense

Prada La Femme Intense

Prada

Prada La Femme Intense

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Prada L'Homme Intense

Prada L'Homme Intense

Prada

Prada L'Homme Intense

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Prada Candy Gloss

Prada Candy Gloss

Prada

Prada Candy Gloss

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2016
Prada Candy Kiss

Prada Candy Kiss

Prada

Prada Candy Kiss

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Parco Palladiano III

Parco Palladiano III

Bottega Veneta

Parco Palladiano III

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Parco Palladiano V

Parco Palladiano V

Bottega Veneta

Parco Palladiano V

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Infusion de Mimosa

Infusion de Mimosa

Prada

Infusion de Mimosa

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Prada L'Homme

Prada L'Homme

Prada

Prada L'Homme

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Prada La Femme

Prada La Femme

Prada

Prada La Femme

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Miu Miu L’Eau Bleue

Miu Miu L’Eau Bleue

Miu Miu

Miu Miu L’Eau Bleue

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2015
Bottega Veneta Pour Homme Extreme

Bottega Veneta Pour Homme Extreme

Bottega Veneta

Bottega Veneta Pour Homme Extreme

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Kiss Collection Prada Candy Kiss

Kiss Collection Prada Candy Kiss

Prada

Kiss Collection Prada Candy Kiss

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Kiss Collection Prada Candy L`Eau Kiss

Kiss Collection Prada Candy L`Eau Kiss

Prada

Kiss Collection Prada Candy L`Eau Kiss

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Kiss Collection Prada Candy Florale Kiss

Kiss Collection Prada Candy Florale Kiss

Prada

Kiss Collection Prada Candy Florale Kiss

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau Parfumee au The Bleu

Eau Parfumee au The Bleu

Bvlgari

Eau Parfumee au The Bleu

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Infusion d'Iris Cèdre

Infusion d'Iris Cèdre

Prada

Infusion d'Iris Cèdre

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Infusion d'Amande

Infusion d'Amande

Prada

Infusion d'Amande

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Infusion d'Oeillet

Infusion d'Oeillet

Prada

Infusion d'Oeillet

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Luna Rossa Sport

Luna Rossa Sport

Prada

Luna Rossa Sport

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Knot Eau Florale

Knot Eau Florale

Bottega Veneta

Knot Eau Florale

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Miu Miu

Miu Miu

Miu Miu

Miu Miu

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Zahira

Zahira

Bvlgari

Zahira

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Lazulia

Lazulia

Bvlgari

Lazulia

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Selima

Selima

Bvlgari

Selima

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

B.B. Chic

B.B. Chic

Clash

B.B. Chic

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Scarlett

Scarlett

Clash

Scarlett

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Prada Candy Collector's Edition

Prada Candy Collector's Edition

Prada

Prada Candy Collector's Edition

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tainted Love

Tainted Love

Prada

Tainted Love

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Purple Rain

Purple Rain

Prada

Purple Rain

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Nue au Soleil

Nue au Soleil

Prada

Nue au Soleil

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Un Chant D’Amour

Un Chant D’Amour

Prada

Un Chant D’Amour

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Cargo de Nuit

Cargo de Nuit

Prada

Cargo de Nuit

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Heat Wave

Heat Wave

Prada

Heat Wave

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Day For Night

Day For Night

Prada

Day For Night

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Pink Flamingos

Pink Flamingos

Prada

Pink Flamingos

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Double Dare

Double Dare

Prada

Double Dare

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Marienbad

Marienbad

Prada

Marienbad

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2014
Prada Candy Florale

Prada Candy Florale

Prada

Prada Candy Florale

Năm giới thiệu: 2014 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Dịu dàng, Hấp dẫn, Gợi cảm

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Opera Prima

Opera Prima

Bvlgari

Opera Prima

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Knot

Knot

Bottega Veneta

Knot

Năm giới thiệu: 2014 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lilaia

Lilaia

Bvlgari

Lilaia

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ashlemah

Ashlemah

Bvlgari

Ashlemah

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Amarena

Amarena

Bvlgari

Amarena

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Noorah

Noorah

Bvlgari

Noorah

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Maravilla

Maravilla

Bvlgari

Maravilla

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Calaluna

Calaluna

Bvlgari

Calaluna

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Marni Luxury Edition Eau de Parfum

Marni Luxury Edition Eau de Parfum

Marni

Marni Luxury Edition Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2013
Infusion d'Iris L'Eau d'Iris

Infusion d'Iris L'Eau d'Iris

Prada

Infusion d'Iris L'Eau d'Iris

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Prada Candy L'Eau

Prada Candy L'Eau

Prada

Prada Candy L'Eau

Năm giới thiệu: 2013 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Tươi trẻ, Năng động, Gần gũi

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bottega Veneta Pour Homme

Bottega Veneta Pour Homme

Bottega Veneta

Bottega Veneta Pour Homme

Năm giới thiệu: 2013 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nam tính, Lịch lãm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Luna Rossa Extreme

Luna Rossa Extreme

Prada

Luna Rossa Extreme

Năm giới thiệu: 2013 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Thể thao, Mạnh mẽ, Nam tính

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Infusion de Rossetto

Infusion de Rossetto

Prada

Infusion de Rossetto

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

2012
Infusion d'Iris Eau de Parfum Absolue

Infusion d'Iris Eau de Parfum Absolue

Prada

Infusion d'Iris Eau de Parfum Absolue

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Sang trọng, Gợi cảm, Lôi cuốn

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Luna Rossa

Luna Rossa

Prada

Luna Rossa

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Lịch lãm, Nam tính, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Marni

Marni

Marni

Marni

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2011
Prada Candy

Prada Candy

Prada

Prada Candy

Năm giới thiệu: 2011 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Tự tin, Nữ tính

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2010
(untitled)

(untitled)

Maison Martin Margiela

(untitled)

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Infusion de Vetiver

Infusion de Vetiver

Prada

Infusion de Vetiver

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nam tính, Quyến rũ, Gợi cảm

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Infusion de Tubereuse

Infusion de Tubereuse

Prada

Infusion de Tubereuse

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Tính tế, Lôi cuốn, Sang trọng

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Infusion d`Iris Eau de Toilette

Infusion d`Iris Eau de Toilette

Prada

Infusion d`Iris Eau de Toilette

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Tự nhiên, Chững chạc, Tự tin

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tardes

Tardes

Carner Barcelona

Tardes

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2009
L`Eau Ambree

L`Eau Ambree

Prada

L`Eau Ambree

Năm giới thiệu: 2009 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Giản dị, Tự nhiên, Thu hút

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Infusion d`Homme

Infusion d`Homme

Prada

Infusion d`Homme

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nam tính, Sảng khoái, Gợi cảm

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2007
Zegna Intenso

Zegna Intenso

Ermenegildo Zegna

Zegna Intenso

Năm giới thiệu: 2007 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Lịch lãm, Chững chạc, Nam tính

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Infusion d'Iris

Infusion d'Iris

Prada

Infusion d'Iris

Năm giới thiệu: 2007 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Sang trọng, Tao nhã, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2006
Prada Amber Pour Homme (Prada Man)

Prada Amber Pour Homme (Prada Man)

Prada

Prada Amber Pour Homme (Prada Man)

Năm giới thiệu: 2006 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Gợi cảm, Mạnh mẽ, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2005
Arpege Pour Homme

Arpege Pour Homme

Lanvin

Arpege Pour Homme

Năm giới thiệu: 2005 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Lịch lãm, Thu hút, Sang trọng

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Very Irresistible for men

Very Irresistible for men

Givenchy

Very Irresistible for men

Năm giới thiệu: 2005 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Hấp dẫn, Nam tính, Hiện đại

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Angélique Noire

Angélique Noire

Guerlain

Angélique Noire

Năm giới thiệu: 2005 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Sang trọng, Tính tế, Độc đáo

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2004
Eau des 4 Reines

Eau des 4 Reines

L`Occitane en Provence

Eau des 4 Reines

Năm giới thiệu: 2004 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Tự nhiên, Tươi tắn, Gần gũi

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rive Gauche Light

Rive Gauche Light

Yves Saint Laurent

Rive Gauche Light

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2003
Attraction

Attraction

Lancome

Attraction

Năm giới thiệu: 2003 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Sang trọng, Bí ẩn, Sắc sảo

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

2002
Gucci Eau de Parfum

Gucci Eau de Parfum

Gucci

Gucci Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 2002 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2000
Gucci Rush for Men

Gucci Rush for Men

Gucci

Gucci Rush for Men

Năm giới thiệu: 2000 - Nồng độ: EDC

Phong cách: Nam tính, Lịch lãm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1998
Emporio Armani Lui

Emporio Armani Lui

Giorgio Armani

Emporio Armani Lui

Năm giới thiệu: 1998 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nam tính, Lịch lãm, Bí ẩn

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Very Valentino

Very Valentino

Valentino

Very Valentino

Năm giới thiệu: 1998 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1997
Le Monde Est Beau

Le Monde Est Beau

Kenzo

Le Monde Est Beau

Năm giới thiệu: 1997 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Nhẹ nhàng, Nữ tính, Quyến rũ

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1995
24 Faubourg

24 Faubourg

Hermès

24 Faubourg

Năm giới thiệu: 1995 - Nồng độ: EDT, EDP

Phong cách: Sang trọng, Quyến rũ, Tao nhã

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Io

Io

La Perla

Io

Năm giới thiệu: 1995

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1970
Chanel N°19

Chanel N°19

Chanel

Chanel N°19

Năm giới thiệu: 1970 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Cổ điển, Nữ tính, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Aire de Barcelona

Aire de Barcelona

Instituto Espanol

Aire de Barcelona

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét