Perfumista Nhà pha chế nước hoa

Nhà pha chế nước hoa Yvo Van Regteren Altena

Yvo Van Regteren Altena

Nhà pha chế nước hoa Yvo Van Regteren Altena đã điều chế được tổng cộng 1 chai trong thế giới nước hoa tại perfumista.vn. Trong đó, Yvo Van Regteren Altena đã tạo ra 1 chai nước hoa nữ. Các hãng nước hoa nhà pha chế này hợp tác cùng bao gồm: Kenneth Cole
2002
Kenneth Cole New York Women

Kenneth Cole New York Women

Kenneth Cole

Kenneth Cole New York Women

Năm giới thiệu: 2002

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay