Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Meat - Thịt

Thịt

Một loại hương tổng hợp mới lạ tái tạo lại vị mặn của thịt nấu chín. Thông thường các loại thịt được con người sử dụng là thịt heo, bò, cừu và các loài thú có vú khác. Thịt được phân làm 2 loại thịt trắng và đỏ, tùy thuộc vào lương myoglobin có trong thịt hoặc nói chính xác hơn là các sợi cơ bắp.Ví dụ như, thịt ức gà và gà tây được coi là thịt trắng.
Starfish & Coffee

Starfish & Coffee

Ganache Parfums

Starfish & Coffee

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét