Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Ember - Than Hồng

Than Hồng

Than hồng là các mảnh nhỏ còn sót lại của than đang cháy hoặc sắp tàn
BBQ

BBQ

Demeter Fragrance

BBQ

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Svaha

Svaha

NOT perfumes

Svaha

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Incendo

Incendo

La Curie

Incendo

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Bitter Rose, Broken Spear

Bitter Rose, Broken Spear

D.S. & Durga

Bitter Rose, Broken Spear

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay