Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Red Apple - Táo đỏ

Táo đỏ

Hương trái cây tươi, Ít sảng khoái và sức sống hơn táo xanh và có phần bột và đẫy đà hơn