Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cream Soda - Soda kem

Soda kem

Công thức của soda kem- được viết bởi E.M. Sheldon và xuất bản trong Michigan Farmer vào năm 1852- bao gồm nước, kem cáu rượu, muối Epsom, đường, axit tartaric, trứng, sữa, sau đó trộn lẫn với nhau rồi đem đun sôi, và để nguội sau đó trộn với nước và một thìa soda (sodium bicarbonate) để tạo ra một loại thức uống sủi bọt.
Golden Cattleya

Golden Cattleya

Olympic Orchids Artisan Perfumes

Golden Cattleya

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bea No. 3

Bea No. 3

Nova

Bea No. 3

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Sakin

Sakin

Almiscan

Sakin

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Crimson Sap & Sassafras

Crimson Sap & Sassafras

Solstice Scents

Crimson Sap & Sassafras

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Silver Couture

Silver Couture

Ganache Parfums

Silver Couture

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Foxcroft Fairgrounds

Foxcroft Fairgrounds

Solstice Scents

Foxcroft Fairgrounds

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Lemon Pop

Lemon Pop

Haught Parfums

Lemon Pop

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Dolce Vaniglia

Dolce Vaniglia

Sinfonia di Note

Dolce Vaniglia

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rock Water

Rock Water

Un Monde Nouveau

Rock Water

Năm giới thiệu: 1993

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: