Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Hot iron - Sắt Nung

Sắt Nung

Sắt Nung là sắt được đốt đến nhiệt độ nóng chảy và tỏa một mùi hương kim loại ấm
Iron Wind

Iron Wind

Tobali

Iron Wind

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Irae

Irae

V Canto

Irae

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Secret Potion No. 3

Secret Potion No. 3

Bullfrog

Secret Potion No. 3

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Center of the Universe

Center of the Universe

Alkemia Perfumes

Center of the Universe

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bitter Rose, Broken Spear

Bitter Rose, Broken Spear

D.S. & Durga

Bitter Rose, Broken Spear

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay