Rượu Tokaji - Tokaji wine

Tokaji là một loại rượi của Hungary đến từ vùng Tokaj. 

Hương vi của chúng được mô tả rằng vừa có vị ngọt và có chút khô cằn.


1 CHAI NƯỚC HOA
Eau de Hongrie

Eau de Hongrie Viktoria Minya