Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Tokaji wine - Rượu Tokaji

Rượu Tokaji

Tokaji là một loại rượi của Hungary đến từ vùng Tokaj. Hương vi của chúng được mô tả rằng vừa có vị ngọt và có chút khô cằn.
Eau de Hongrie

Eau de Hongrie

Viktoria Minya

Eau de Hongrie

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay