Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cupuacu, Cupuassu, Copoasu - Quả Cupuacu, Cupuassu, Copoasu

Quả Cupuacu, Cupuassu, Copoasu

Đây là hương của một loại quả nhiệt đới, có thể ăn được, loại quả này có họ hang với quả ca-cao. Vỏ trái có mùi pha giữa sô-cô-la và dứa, còn nước ép của quả có mùi pha giữa lê và chuối xanh
Le Charmant Absolu

Le Charmant Absolu

Charme Essência

Le Charmant Absolu

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Be Trendy Extreme

Be Trendy Extreme

Dzintars

Be Trendy Extreme

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da