Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Sour Cherry - Quả anh đào chua

Quả anh đào chua

Một loại hương trái cây rất chua, ít ngọt hơn so với quả anh đào thường và có mùi hăng