Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cheese - Pho mát

Pho mát

Pho mát là một thực phẩm có nguồn gốc từ sữa được sản xuất với nhiều hương vị, kết cấu, và hình thành bằng kết tủa của casein protein sữa. Nó bao gồm protein và chất béo từ sữa, thường là sữa bò, trâu, dê, hoặc cừu.
Lolita

Lolita

Pryn Parfum

Lolita

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Eau de Cuisine

Eau de Cuisine

Hilde Soliani

Eau de Cuisine

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pizza

Pizza

Demeter Fragrance

Pizza

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Mmm

Mmm

Hilde Soliani

Mmm

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay