Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Impatiens - Mai dạ thảo

Mai dạ thảo

Mai dạ thảo hoặc Mai địa thảo có tên khoa học walleriana voila Impatiens thuộc họ Balsaminaceae, phân bố rộng rải ở Bắc bán cầu và vùng Nhiệt đới, có khoảng 850 đến 1000 loại. Cùng tvowsi hydrocera triflora, Mai dạ thảo tạo nên họ bóng nước.
Prieks

Prieks

Dzintars

Prieks

Năm giới thiệu: 1995

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Balsemien

Balsemien

Fragrifert Parfumeur

Balsemien

Năm giới thiệu: 1900

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da