Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Industrial Glue - Keo công nghiệp

Keo công nghiệp

Một loại hương có mùi nhân tạo mạnh, được dùng để làm mùi hương mới lạ trong hỗn hợp nước hoa hiện đại, điển hình là nước hoa Comme des Garcon.
Comme des Garcons 2011

Comme des Garcons 2011

Comme des Garcons

Comme des Garcons 2011

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Glue

Glue

Demeter Fragrance

Glue

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Sneakerhead

Sneakerhead

Xyrena

Sneakerhead

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Queen Street

Queen Street

Haeckels

Queen Street

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fume Ma Peau

Fume Ma Peau

Strangers Parfumerie

Fume Ma Peau

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Boris Bidjan Saberi

Boris Bidjan Saberi

Boris Bidjan Saberi

Boris Bidjan Saberi

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Factory Fresh

Factory Fresh

Xyrena

Factory Fresh

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét