Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Lorenox - Hương Lorenox

Hương Lorenox

Một loại hương phức tạp được phát triển bở hãng nước hoa Mane và được miêu tả có mùi hương gỗ, hổ phách, da thuộc, và rất thơm
Dangerous Complicity

Dangerous Complicity

Etat Libre d`Orange

Dangerous Complicity

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Stay Cool

Stay Cool

Samouraï

Stay Cool

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jasmin D'Egype

Jasmin D'Egype

Mahogany

Jasmin D'Egype

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Arc-en-Ciel Corset

Arc-en-Ciel Corset

Parfums Regence

Arc-en-Ciel Corset

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Bouquet de Hongrie

Bouquet de Hongrie

Parfums BDK Paris

Bouquet de Hongrie

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Accendis 0.1

Accendis 0.1

Accendis

Accendis 0.1

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Parfum Captive #3

Parfum Captive #3

J.F. Schwarzlose Berlin

Parfum Captive #3

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fleur de Lavande

Fleur de Lavande

Souleiado

Fleur de Lavande

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Vision II

Vision II

Jaguar

Vision II

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Isis

Isis

Agonist

Isis

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Remarkable People

Remarkable People

Etat Libre d`Orange

Remarkable People

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Josephine Baker

Josephine Baker

Etat Libre d`Orange

Josephine Baker

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Les Plaisirs

Les Plaisirs

Lulu Castagnette

Les Plaisirs

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Azagury White

Azagury White

Azagury

Azagury White

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fleur Universelle

Fleur Universelle

Lalique

Fleur Universelle

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Aqva Meravigliosa

Aqva Meravigliosa

Re Profumo

Aqva Meravigliosa

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fresh Citrus

Fresh Citrus

Atkinsons

Fresh Citrus

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Scalo Porto Cervo Man Eau de Parfum

Scalo Porto Cervo Man Eau de Parfum

Acqua di Sardegna

Scalo Porto Cervo Man Eau de Parfum

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: