Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Kulfi - Hương Kulfi

Hương Kulfi

Kulfi là một loại kem có nguồn gốc từ các tiểu lục địa của Ấn Độ và được xem là loại kem truyền thống ở nơi đây. Loại kem này rất phổ biến ở các nước như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Burma (Myanmar), và khu vực Trung Đông. Kem rất phổ biến tại các nhà hàng Ấn Độ ở Úc, Châu Âu, Đông Á và Bắc Mỹ.
Noir Pour Femme

Noir Pour Femme

Tom Ford

Noir Pour Femme

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fabulous Srinagar

Fabulous Srinagar

Salvador Dali

Fabulous Srinagar

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

The Extreme

The Extreme

Alexandria Fragrances

The Extreme

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Noir Extreme

Noir Extreme

Tom Ford

Noir Extreme

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay