Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Indole - Hương Indole

Hương Indole

Ở dạng nguyên chất, Indole có mùi như băng phiến, long não. Ở các loài hoa trắng như hoa nhài, hoa huệ trắng, và hoa cam, Indole thêm vào một chút âm sắc của động vật hoang dã. Indole có sẵn trong dầu hoa nhài. Hợp chất này còn được dùng để sản xuất dầu hoa nhài nhân tạo vì dầu nguyên chất rất đắt.
Pleats Please

Pleats Please

Issey Miyake

Pleats Please

Năm giới thiệu: 2012 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Quyến rũ, Gợi cảm, Tính tế

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Ignite

Ignite

Boadicea the Victorious

Ignite

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Avada Kedavra

Avada Kedavra

Art Deco Perfumes

Avada Kedavra

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Nola

Nola

Anu Essentials

Nola

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Jacinthe

Jacinthe

Myropol

Jacinthe

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Matthiola

Matthiola

Myropol

Matthiola

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Petales

Petales

Euphorium Brooklyn

Petales

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Bluer Skies (Whenever You're Around)

Bluer Skies (Whenever You're Around)

Chris Rusak

Bluer Skies (Whenever You're Around)

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Aurore Nomade

Aurore Nomade

The Different Company

Aurore Nomade

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sepia

Sepia

Aftelier

Sepia

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Sex on the Peach

Sex on the Peach

Daniel Barros

Sex on the Peach

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Rio Nilo

Rio Nilo

Hi Wildflower Botanica

Rio Nilo

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tuberosa

Tuberosa

Miller Harris

Tuberosa

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Pièce Unique

Pièce Unique

Gres

Pièce Unique

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ginger Rose

Ginger Rose

Aether Arts Perfume

Ginger Rose

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay