Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Sequoia - Hương gỗ Sequoia

Hương gỗ Sequoia

Đây là một loại hương gỗ lấy cảm hứng từ cây Sequoia. Loại hương này càng ngày càng phổ biến trong giới nước hoa