Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Exotic Woods - Hương gỗ lạ

Hương gỗ lạ

Một thuật ngữ chung, dùng để miêu tả các loại hương đến từ các nguyên liệu gỗ trong nước hoa ( hầu hết là cây, số còn lại là các bụi và cỏ).