Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Choya Loban - Hương Choya Loban

Hương Choya Loban

Choiya Loban là một dạng chưng cất sản phẩm dễ bay hơi từ việc đun nóng chất lỏng trong thùng kín (chưng cất phân hủy) của serrata Boswellia-hương trầm Ấn Độ. Tinh dầu này có màu nâu đậm hoặc đen với những vệt khói nhạt màu, có mùi hương ngọt ngào và một tông mùi gỗ dịu nhẹ. Trong các loại nước hoa tự nhiên, chúng được sử dụng trong nước hoa mùi da thuộc Nga, mang tính chất của rừng, Fouger, các dạng nước hoa của nam, những lớp trầm….
Pro Fond

Pro Fond

Esscentual Alchemy

Pro Fond

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Skive Canoe

Skive Canoe

Canoe

Skive Canoe

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Targa

Targa

Blackbird

Targa

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

My Vanilla

My Vanilla

Anna Zworykina Perfumes

My Vanilla

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

New Suede

New Suede

Anna Zworykina Perfumes

New Suede

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Revenge

Revenge

Anna Zworykina Perfumes

Revenge

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Heroic Oud

Heroic Oud

Anna Zworykina Perfumes

Heroic Oud

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Morocco

Morocco

Anna Zworykina Perfumes

Morocco

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

A Ghost House

A Ghost House

Anna Zworykina Perfumes

A Ghost House

Năm giới thiệu: 2009

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Skive

Skive

J.Hannah Co.

Skive

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Black Okoume

Black Okoume

Pierre Guillaume

Black Okoume

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tobacco Stick

Tobacco Stick

Soivohle

Tobacco Stick

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Orca

Orca

House of Matriarch

Orca

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tango

Tango

Aftelier

Tango

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Bohemian Black

Bohemian Black

House of Matriarch

Bohemian Black

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Sex Magic

Sex Magic

House of Matriarch

Sex Magic

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Oud Luban

Oud Luban

Aftelier

Oud Luban

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Raspberries & Black Pepper

Raspberries & Black Pepper

Soivohle

Raspberries & Black Pepper

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Zaffran

Zaffran

PK Perfumes

Zaffran

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Far NWest

Far NWest

Phoenicia Perfumes

Far NWest

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Burner Perfume No 5: Incense Indica

Burner Perfume No 5: Incense Indica

Aether Arts Perfume

Burner Perfume No 5: Incense Indica

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

City of the Dead Kings

City of the Dead Kings

Anna Zworykina Perfumes

City of the Dead Kings

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fetish: Cowboy

Fetish: Cowboy

Opus Oils

Fetish: Cowboy

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Socotra

Socotra

King`s Palace Perfumery

Socotra

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fetish: Spank

Fetish: Spank

Opus Oils

Fetish: Spank

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Fumari

Fumari

Ava Luxe

Fumari

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Purple Love Smoke

Purple Love Smoke

Soivohle

Purple Love Smoke

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Starry Starry Night

Starry Starry Night

PK Perfumes

Starry Starry Night

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Sea & Sky

Sea & Sky

Persephenie Studio

Sea & Sky

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da