Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Ambretone - Hương Ambretone

Hương Ambretone

Một loại chất nhân tạo dùng để tái tạo mùi hương hổ phách hoặc hương phương đông trong nước hoa.
Eau de Fleurs Capucine

Eau de Fleurs Capucine

Chloé

Eau de Fleurs Capucine

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Anaïs Anaïs Premier Délice L'Eau (2018)

Anaïs Anaïs Premier Délice L'Eau (2018)

Cacharel

Anaïs Anaïs Premier Délice L'Eau (2018)

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Blue

Blue

Perfume.Sucks

Blue

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Giuseppe

Giuseppe

Naso Di Raza

Giuseppe

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Anaïs Anaïs Premier Délice L'Eau Flamingo

Anaïs Anaïs Premier Délice L'Eau Flamingo

Cacharel

Anaïs Anaïs Premier Délice L'Eau Flamingo

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Anais Anais Premier Delice L'Eau

Anais Anais Premier Delice L'Eau

Cacharel

Anais Anais Premier Delice L'Eau

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Dunard

Dunard

Oliver & Co.

Dunard

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Anais Anais Premier Delice L'Eau

Anais Anais Premier Delice L'Eau

Cacharel

Anais Anais Premier Delice L'Eau

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da