Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Fuchsia - Hoa vân anh

Hoa vân anh

Cây hoa vân anh là một loại thực vật có hoa, mọc thành bụi hay những cây nhỏ. Loài cây này có nguồn gốc từ các đảo vùng biển Caribe của Hispaniola, tên của chúng được đặt theo một nhà thực vật học nổi tiếng người Đức Leonhart Fuchs.
Harajuku Lovers Wicked Style Music

Harajuku Lovers Wicked Style Music

Harajuku Lovers

Harajuku Lovers Wicked Style Music

Năm giới thiệu: 2010 - Nồng độ: EDT

Phong cách: Năng động, Giản dị, Tính tế

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Ballerina No 3

Ballerina No 3

Les Parfums de Rosine

Ballerina No 3

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Jeans Couture Glam

Jeans Couture Glam

Versace

Jeans Couture Glam

Năm giới thiệu: 2003

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Very Irresistible Collector Edition

Very Irresistible Collector Edition

Givenchy

Very Irresistible Collector Edition

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Pop Glam Glossy Pink

Pop Glam Glossy Pink

Oriflame

Pop Glam Glossy Pink

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fuchsia

Fuchsia

Alexandre Barthet

Fuchsia

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Love All Crystal Blue

Love All Crystal Blue

Bjorn Borg

Love All Crystal Blue

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fleur de Sephora Peony

Fleur de Sephora Peony

Sephora

Fleur de Sephora Peony

Năm giới thiệu: 2004

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

No 74 Victorian Lime

No 74 Victorian Lime

Taylor of Old Bond Street

No 74 Victorian Lime

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fuchsia Ballerina

Fuchsia Ballerina

Helan

Fuchsia Ballerina

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: