Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Heather - Hoa Thạch Thảo

Hoa Thạch Thảo

Loài Thạch Thảo là một trong những loài hoa hiếm thấy có thể sống trên đất nghèo, đất axit, đất cát cằn cỗi … cũng như tên tiếng Anh của nó là “Sức khỏe”.
Sublime Balkiss

Sublime Balkiss

The Different Company

Sublime Balkiss

Năm giới thiệu: 2008 - Nồng độ: EDP

Phong cách: Nữ tính, Gợi cảm, Quyến rũ

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Kiste

Kiste

Slumberhouse

Kiste

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Ael-Mat

Ael-Mat

Lostmarch

Ael-Mat

Năm giới thiệu: 2000

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Summer (Mucha) Perfume Oil

Summer (Mucha) Perfume Oil

Possets Perfume

Summer (Mucha) Perfume Oil

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Crêpe de Chine

Crêpe de Chine

F. Millot

Crêpe de Chine

Năm giới thiệu: 1925

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Heia Perfume Oil

Heia Perfume Oil

Skandinavisk

Heia Perfume Oil

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Violet Flame

Violet Flame

House of Matriarch

Violet Flame

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Devil's Millhopper

Devil's Millhopper

Solstice Scents

Devil's Millhopper

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Barry Lyndon

Barry Lyndon

Maria Candida Gentile

Barry Lyndon

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Siam Proun

Siam Proun

Olympic Orchids Artisan Perfumes

Siam Proun

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Kingston Ferry

Kingston Ferry

Olympic Orchids Artisan Perfumes

Kingston Ferry

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Pale Grey Mountain, Small Black Lake

Pale Grey Mountain, Small Black Lake

D.S. & Durga

Pale Grey Mountain, Small Black Lake

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Arethusa

Arethusa

Tiziana Terenzi

Arethusa

Năm giới thiệu: 2014

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Ukiyo-E

Ukiyo-E

Gri Gri Parfums

Ukiyo-E

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Fire Sagittarius

Fire Sagittarius

CnR Create

Fire Sagittarius

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Water Pisces

Water Pisces

CnR Create

Water Pisces

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Heather

Heather

Demeter Fragrance

Heather

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Songbird

Songbird

Velvet & Sweet Pea’s Purrfumery

Songbird

Năm giới thiệu: 2006

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Earthtones #3: North Woods

Earthtones #3: North Woods

Neil Morris

Earthtones #3: North Woods

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fraîcheur Intense

Fraîcheur Intense

Mont St Michel

Fraîcheur Intense

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương:

Her

Her

Henry Cotton`s

Her

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất xa - Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Lait de Chèvre

Lait de Chèvre

Dans un Jardin

Lait de Chèvre

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: