4c27a0f574e7a947bdc32a0a83a72aa3 Hương nước hoa Apple Blossom - Hoa táo
Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Apple Blossom - Hoa táo

Hoa táo

Táo là một loại trái cây tròn, phổ biến có thể trồng như một loại cây trồng tại nhà, phát triển tại vùng có khí hậu ôn đới. Có nhiều loại trái cây hay rau quả được liên tưởng tới quả tạo, nên tên chúng cũng được đặc dựa trên tên của quả táo như cây na hay cây táo gai.