Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Mock Orange - Hoa Mock Orange

Hoa Mock Orange

Một loại hoa có mùi hương ngọt, mùi hương của hoa làm gợi nhớ đến hoa cam và hoa nhài
Kodama 木霊

Kodama 木霊

TRNP

Kodama 木霊

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Petit Bonheur

Petit Bonheur

Parfums Sophiste

Petit Bonheur

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Lys Toscana

Lys Toscana

Premiere Note

Lys Toscana

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

OroNardo

OroNardo

Xinú

OroNardo

Năm giới thiệu: 2016

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

L'Eau de Gina

L'Eau de Gina

Au Pays de la Fleur d’Oranger

L'Eau de Gina

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Tonic Blanc

Tonic Blanc

Thomas Kosmala

Tonic Blanc

Năm giới thiệu: 2018

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

1

1

OsmoGenes Perfumes

1

Năm giới thiệu: 2019

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Подмосковные вечера

Подмосковные вечера

Rassvet

Подмосковные вечера

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Hameau de la Reine

Hameau de la Reine

Historiae

Hameau de la Reine

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

South

South

Mendittorosa

South

Năm giới thiệu: 2013

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Rose de France

Rose de France

Historiae

Rose de France

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Orangerie du Roy

Orangerie du Roy

Historiae

Orangerie du Roy

Năm giới thiệu: 2012

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Pivoine

Pivoine

Fragonard

Pivoine

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fiore d`Angelo

Fiore d`Angelo

Helan

Fiore d`Angelo

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: